ZJAWISKA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

Mówcy rzadko kiedy oczerniają potęgę go­spodarczą businessmana na terenie Amerykańskiej Izby Handlowej. Na trybunach AFL-CIO skłonni są natomiast utożsamiać postęp społeczny z silnym ruchem związkowym. Ale być może najważniejsze jest to, że ludzie najchętniej aprobują poglądy, któ­re najlepiej rozumieją. Jak już stwierdziliśmy, zja­wiska gospodarcze i społeczne są złożone i trudne do pojęcia. Dlatego niczym tonący brzytwy czepia­my się poglądów dla nas zrozumiałych. Jest to pod­stawowy przejaw nienaruszalności praw. Bo nie­naruszalności prawa do rozumienia pilniej się strze­że niż wszelkiego skarbu. Dlatego też ludzie często­kroć z zaciekłością podobną fanatyzmowi religij­nemu bronią tego, czego się tak pracowicie wyuczy­li.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!