ZJAWISKA BIOLOGICZNE

Spotyka się też poglądy, że mnożenie rozmaitych tłumaczeń tego samego zjawiska jest zbyteczne, a nawet błędne. Nie można się z tym zgodzić. Zjawiska biologiczne są zależne od wielu rozmaitych oko­liczności. Wyjaśnienie każdej z tych zależności jest konieczne, stwo­rzenie odpowiedniej hipotezy ma ogromne znaczenie poznawcze. Ogra­niczenie ilości tłumaczeń pominęłoby pewne istotne zależności, musia­łoby więc prowadzić do wniosków błędnych. Tak np. rozwój zarodka jest zależny od praw określających szybkość dyfuzji soli oraz lepkość roztworów białek, a także od zespołu genów przekazanych przez orga­nizmy rodzicielskie. Pominięcie którejkolwiek z tych zależności musi dać fałszywy obraz opisywanego procesu. Co więcej — niektóre z wy­mienionych zależności są z kolei wyraźnie uwarunkowane. Zespół genów przekazywanych przez rodziców zarodkowi zależy od ekologii i od całej przeszłości ewolucyjnej gatunku.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!