ZASTOSOWANIE KRYTERIUM

Zastosowa­nie jakiegokolwiek innego kryterium, np. trafnego opisu rzeczywistości gospodarczej czy politycznej, uchodziłoby za skrajnie ekscentryczne.Wreszcie głoszenie mądrości obiegowej jest przy­wilejem tych, co odnieśli sukces w businessie. Pre­zes każdej niemal wielkiej korporacji — U.S. Steel Corporation, General Motors, Radio Corporation of America — jest do tego upoważniony. I korzysta z przywileju mówienia nie tylko o polityce przed­siębiorstw i gospodarce, lecz także o roli rządu w społeczeństwie, podwalinach polityki zagrani­cznej czy istocie liberalnego systemu oświaty. W os­tatnich latach kładziono nacisk na to, że głoszenie mądrości obiegowej jest nie tylko przywilejem, ale i obowiązkiem businessmana. „Jestem przekona­ny, że businessmani muszą pisać, zarówno jak mó­wić, żebyśmy mogli wszędzie głosić ludziom pobu­dzające i śmiałe posłannictwo naszej wiary w życie pod znakiem wolnej inicjatywy…

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!