SZCZĄTKI KRĘGOWCÓW

Szczątki kręgowców, szczególnie morskich, występują częściej w rozmaitych pokładach tworzących się na powierzchni Ziemi poczynając od syluru. Złoża najstarsze, wytworzone w ordowiku i epokach poprzednich, są albo zupełnie pozbawione resztek kręgowców, albo zawierają tych skamieniałości niewiele i w stanie nastręczającym trudności interpre­tacji. Dopiero w pokładach dewońskich występują kręgowce obficje, w dużej ilości osobników, należących do rozmaitych grup systematycz­nych, z których niektóre żyją do dnia dzisiejszego.  Rozważając przeszłe dzieje kręgowców opieramy się na pozornie bardzo prostym założetoiu — że podobieństwo budowy świadczy o pokrewień­stwie. Stosowanie tej prostej zasady w praktyce natrafia na trudności i nie raz prowadziło do różnicy poglądów wynikających z trudności rozstrzygnięcia, które cechy organizmów są bardziej istotne z tego punktu widzenia, a które mają mniejsze znaczenie. Powstaje więc zagad­nienie hierarchii cech.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!