Położenie działki a jej koszt

Jest wiele czynników, które wpływają na wartość nieruchomości, które są sprzedawane przez poprzednich właścicieli. Jedne z nich są mniej istotne, drugie bardziej. Do tych zdecydowanie najbardziej istotnych bez wątpienia należy kwestia miejsca, gdzie jest położona działka. W przypadku dużych miast chodzi tu przede wszystkim o to czy działka jest położona w obrębie miasta, czy poza nim. Każda nieruchomość zlokalizowana w obrębie miasta, nawet na jego obrzeżach, dobrze skomunikowana z resztą miasta ma zawsze wyższą cenę niż podobna, ale położona poza miastem. Istotne znaczenie ma też w jakim rejonie miasta mieści się działka. W każdym mieście są dzielnice uznawane powszechnie za prestiżowe, gdzie ceny będą wysokie, albo nawet bardzo wysokie. Bierze się to przede wszystkich z zaszłości historycznych dotyczących danego miejsca ( bo np. od wieków mieszkali tam czołowi przedstawiciele miasta), albo ze względów praktycznych ( dużo parków, terenów zielonych, szkoły w pobliżu, dojazd do miasta, wyjazd z miasta w rejony wypoczynkowe itp.)Ważne jest też, czy nieruchomość jest już jakoś zagospodarowana i nie chodzi tu o zwierzęta, tylko o to, czy np. jest na niej już ogród, najlepiej wypielęgnowany. Jest to rzecz, której z dnia na dzień nie da się niestety tak jak mebla kupić i postawić, trzeba czasu na jego powstanie. A to ma swoją cenę.