KONCEPCJA MĄDROŚCI OBIEGOWEJ

Pierwszym warunkiem zrozumienia współczesne­go życia gospodarczego i społecznego jest jasny pogląd na zależność między wydarzeniami a poję­ciami, które je tłumaczą. Wydarzenia i pojęcia te żyją bowiem odrębnym życiem i chociaż może się wydawać, że w podobnym sformułowaniu tkwi sprzeczność, zdolne są przez dość długi okres czasu toczyć się niezależnym trybem.Przyczyny tego łatwo dociec. Gospodarka, tak jak inne przejawy życia społecznego, nie przystaje do prostego, spoistego wzorca. Wręcz przeciwnie, często wydaje się bezładna, prymitywna i nielo­giczna. Ale człowiekowi potrzebne jest wyjaśnie­nie czy wytłumaczenie zjawisk gospodarczych. Ani ludzka ciekawość, ani jego własne ja nie pozwala mu trwać w błogiej nieświadomości czegoś, co tak blisko dotyczy jego życia.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!