Kategoria: Historia zwierząt kręgowych

Hologramy 3d

Patrząc na stare filmy możemy wysnuć wniosek, że ich twórcy całkiem nieźle przewidywali przyszłość – wszak te wszystkie nowoczesne wynalazki dziś mają swoje miejsce w naszych domach – no, przynajmniej część z nich. Jednak prawda jest taka, że działa to

ORIENTACJA WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH

Aby uzyskać orientację w ewolucji jakiejś grupy organizmów nie wystarczy ani sama znajomość ich budowy, ani samo poznanie wszys­tkich skamielin pozostałych po formach żyjących przed milionami lat. Do zbudowania syntezy konieczna jest orientacja we wszystkich działach biologii. Zarówno znajomość czynności

DOKŁADNY OPIS

Entomolog radziecki A. A. Lu- biszczew stwierdził, że …„pierwszym celem nauki ścisłej nie jest tłu­maczenie, lecz wyczerpujący i dokładny opis. Teoria Darwina była wyłącznie tłumaczeniem. Spopularyzowało to biologię i darwinizm  w szerokich kołach, natomiast podupadł prestiż czysto opisowej syste­matyki” (1963). W

NIEPRZEBRANA ILOŚĆ FAKTÓW

Po drugie, faktów nie powiązanych z sobą za pomocą uogólnień prawie niepodobna zapamiętać. Wiedza zaś jest użyteczna tylko dla tych, którzy ją opanowali na tyle, że mogą nią z pewną swobodą ope­rować. Co jednak najważniejsze — w naukach biologicznych sam opis,

ROZMAITE PUNKTY WIDZENIA

W biologii spotykamy zwykle wiele rozmaitych punktów widzenia tych samych faktów. Tak np. budowę oka ludzkiego możemy wyjaśnić opierając się na prawach załamania światła. Istnieje także takie tłu­maczenie ułożenia i budowy oka człowieka, którego zasadniczym elementem jest podkreślenie, że dla

ZJAWISKA BIOLOGICZNE

Spotyka się też poglądy, że mnożenie rozmaitych tłumaczeń tego samego zjawiska jest zbyteczne, a nawet błędne. Nie można się z tym zgodzić. Zjawiska biologiczne są zależne od wielu rozmaitych oko­liczności. Wyjaśnienie każdej z tych zależności jest konieczne, stwo­rzenie odpowiedniej hipotezy

ZALEŻNOŚCI ISTOT ŻYWYCH

Różne zależności istot żywych są nam jeszcze nieznane, a każdy rok przynosi w tym zakresie nowe odkrycia. Nawet tam, gdzie znamy zasadnicze związki między zjawiskami, brak informacji o szczegól- łach tych zależności. Stare hipotezy upadają lub bogacą się o nowe

NIE WYKLUCZA OBECNOŚCI

Posiadanie pewnego mechanizmu zachowania ciepła nie wyklucza obecności innego. Zdanie krytyków dotychczasowych tłumaczeń reguły Bergmanna można by porównać z poglądami praybyrza z Marsa, który odkrywszy, że ludzie w zimie noszą ciepłą bieliznę, zaatakowałby dawną tezę — głoszącą, iż ludzie .

O PRZESZŁOŚCI ISTOT ŻYWYCH

Niektóre ze skał pokrywających powierzchnię Ziemi zawierają ska­mieniałe szczątki roślin i zwierząt, które żyły w odległej przeszłości. Skały te powstały przeważnie z osadów nagromadzonych na dnie mórz i zbiorników wody słodkiej, toteż warstwy leżące głębiej są z re­guły starsze od

SZCZĄTKI KRĘGOWCÓW

Szczątki kręgowców, szczególnie morskich, występują częściej w rozmaitych pokładach tworzących się na powierzchni Ziemi poczynając od syluru. Złoża najstarsze, wytworzone w ordowiku i epokach poprzednich, są albo zupełnie pozbawione resztek kręgowców, albo zawierają tych skamieniałości niewiele i w stanie nastręczającym